Планиране или… експериментиране?

Отново време за маркетинг планиране. Вече четвърта година в Маркетинг Буркан не забравяме за тази нелюбима за българските фирми тема… По темата беше един от първите постове в блога и макар, че положението с маркетинг планирането е почти непроменено, ние не губим надежда!

Какво представлява маркетинг планирането?

Маркетинг планирането е основна част от бизнес процеса по планиране. То включва стратегическо и оперативно планиране.

  • Маркетинг стратегията като цяло е по-дългосрочна и има за цел да позиционира фирмата и нейните продукти на даден пазар.
  • Оперативното планиране се прави за по-кратък период от време, може да е за месец, тримесечие или година.

У нас ако се направи маркетинг план веднъж на няколко години, това трябва да се отпразнува…

Маркетинг планирането е препоръчително да се прави поне веднъж годишно… И поне два пъти годишно да се оценява как изпълняваме маркетинговия план. Защото той не е документ за собственост, а указания за пътуване до определена цел, които трябва да се променят, ако преценим, че сме далеч от нея…

Маркетинг планирането са прави от маркетинг специалист или от маркетинг отдела. Ако фирмата е малка и няма специален човек, който да се занимава с маркетинг, е добре да се обърнете към външен специалист. Поне за първата версия на маркетинг плана. Доверете се на професионалисти, за да не губите време за експериментиране в планирането 🙂

В маркетинг планирането трябва да участват представители на всички отдели в компанията. Ако има несъответствия между плана за производството, за доставките, за продажбите и за маркетинга, едва ли ще постигнете мечтите си…

Ако другите отдели не вярват, че поставените цели са изпълними или /още по-лошо/ не знаят какви цели са поставени, за какво планиране става въпрос въобще?

Кои фирми трябва да правят маркетинг план?

Много пъти съм чувала, че планирането е за големите… Те разполагат с ресурси, хора, време и могат да си позволят тази екстра.

Ехх, категорично не мога да се съглася.

Колкото си по-малък, с колкото по-малко ресурси разполагаш, толкова по-внимателно трябва да вървиш по пътя си. Защото и малките камъчета могат да обърнат колата…

Маркетинг планът не е списък с добри пожелания

Планирето не е експериментиране. Не всичко, което искаме да се сбъдне в този живот, се сбъдва…

Нашите съвети?

  • Потърсете помощта на професионалист
  • Използвайте статистическа информация
  • Анализирайте ситуацията на пазара
  • Проучете какво правят конкурентите ви
  • Заделете достатъчно средства за сбъдването на мечтите си
  • Направете скала за измерване на успеха
  • Обучете хората, които ще изпълняват плана.

Така планът ще бъде реален и полезен, а не просто един бизнес експеримент с неясен резултат, чията цена не можете да си позволите… Приятно и ефективно планиране!

 Comments

Съжалявам, но коментарите са забранени.

За автора

Pavlina D. Kozarova

Pavlina has worked for 20+ years as marketing specialist and business development manager for several Bulgarian and international IT and consulting firms.