Soft-уменията на съвременния мениджър

Замисляли ли сте се някога колко много неща едновременно трябва да знае, да може и да прави един съвременен мениджър? При това те са едни и същи, и отнемат еднакво време и усилия независимо от това дали става въпрос за голяма или малка компания?

Освен задължителните за всеки мениджър днес области на познанието като управление на бизнеса, научни и технологични знания за определена предметна област, познания за икономиката, познания за подходите на маркетиране, за да бъдеш успешен мениджър днес, се изискват много чисто човешки и практични умения, или както още се наричат – soft skills.

Управление на хората

Въпреки, че в България това все още не се разбира, в бизнеса хората са един от най-ценните активи. Ако в производствените цехове хората са заменими, защото там най-важни са организацията на работата и производствените технологии, във всички други отдели на компанията хората са най-важни.

Да работиш с хора обаче е много трудно. Това е свързано с напрежение и отделяне на много време. Трябва да се познават  особеностите на различните типове хора. Мениджърът трябва да ги води в посоката, която съвпада с целите на компанията.

В българските бизнес университети единствено в специалностите, свързани с управление на човешките ресурси и във факултетите по психология, се изучават подобни науки. Студентите учат много неща, които понякога изобщо не влизат в употреба. От моя студентски живот смело мога да кажа, че около 20% от изгълтаните книги и знания никога не ми се наложи да използвам в професионалната ми практика… Студентите, които изучават технически науки и бизнес науки, никога не са изучавали какво представляват хората, как да общуваме, как да ръководим хора… А точно такива бивши студенти ръководят съвременния български бизнес.

Затова и в българските компании работната среда е доста тягостна. Комуникацията често е еднопосочна. Мениджърите раздават заповеди и свеждат задачи без да търсят обратна връзка със служителите. Един мой познат ми разказа наскоро, че неговият шеф всяка седмица издава различни заповеди взависимост от това, кое първо го е подразнило при влизането в офиса… В друга компания шефът съзнателно заформя конфликти в екипа, за да може да ги управлява по-лесно…

Последствията от тази некомпетентост са доста тежки. Липсва доверие… Доверието от страна на ръководството на компанията в служителите е ниско, съответно положението  е същото и с доверието в мениджърите. Липсва и мотивация за постигане на високи цели. Трудно може такава работна среда да мотивира креативност, производителност и добри бизнес резултати в дългосрочен план.

Управление на времето

Отиваш в офиса, пускаш компютъра и докато прочетеш пощата и новините, дошъл обяд… Обажда ти се клиент и вместо 10 минути, му отделяш половин час за разговор. А чудните срещи за организиране на екипите в понеделник? Знам фирми, в които целият понеделник минава в планиране, а петък през целия ден се правят анализи…Е, кога ли имат време да работят тези хора?

Ако мениджърът не може да планира и управлява своето време, той вероятно губи времето на целия екип. Често ли ви се случва да вършите по-добре работата си, ако шефът ви е извън фирмата? Ако да, вероятно той има проблеми с управление на времето.

А е толкова просто. Аз използвам настолен седмичен организатор. За всеки ден имам предвидени задачи. Знам коя от тях ми е най-важната и обезателно трябва да я приключа в рамките на деня. Знам, че в рамките на един определен ден не мога да свърша повече от три важни неща. Отмятам си съвсем лесничко, като задрасквам, всяка изпълнена задача. В края на седмицата си гледам списъка. И веднага разбирам как съм се справила с управлението на времето тези 5 работни дни.

Ако всички в офиса го правим, животът ще е много по-лесен. Вероятно има и по-съвременни, и по-мобилни средства. Важното е обаче да ги използваме, да си създадем навик за управление на времето.

Управление на стреса

Тук не става въпрос за ежедневния адреналин, който съпътства нашите действия в компанията. Без адреналин човекът нямаше да е същият, адреналинът е причина за важни промени напред в човешкия живот.

Тук става въпрос за нетворческия, непродуктивен стрес, предизвикан от неумение да се планира, от хаос в организирането на работата, от поставяне на прекалено много и противоречиви задачи наведнъж, от неподсигуряването на ресурси… Това са неща, които изхабяват, уморяват и премахват възможността да се работи продуктивно и да се постигат добри резултати в бизнеса.

За да съм точна – в бизнеса умението да управляваме стреса има два основни аспекта. От една страна, това е умението да планираме и организираме работата по най-оптималния начин, като се съобразим с наличните ресурси на компанията. От друга страна – това е умението при възникване на стресови ситуации да ги разпознаваме, да ги признаваме, да ги обсъждаме и преодоляваме съвместно в работната среда.

Много лесно е да изгоним няколко човека или да обвиним даден служител, че не си е свършил работата добре. Но дали този стрес и хаос не сме го предизвикали самите ние, от ръководството на фирмата?

Разбира се, че има ефективни начини за преодоляване на стреса в компанията. Изпитано средство е провеждането на събития за сплотяване на екипа, което за съжаление е основно перо за спестяване на разходи в тези времена. А е с доказано положителен ефект за бизнеса. Големите компании пък вече практикуват сътрудничество с организационни психолози, за да овладеят нивото на стрес в служителите и екипите.

Сигурно се питате – а откъде пари за такива екстри? А на мен ми се струва, че това не е толкова въпрос на средства, а въпрос на култура – лична и организационна. Тиймбилдингът може да се замени от следобедно кафе в офиса, гарниран с домашно приготвен кейк. А организационен психолог може да е самият собственик на компанията, ако има време да изслушва хората си и се интересува от тях самите, от техния живот и от техните проблеми.

Не всичко хубаво на този свят се постига с много пари. Достатъчно е време и желание 🙂

Управление на конфликти

В бизнеса няма ден без конфликт, все пак – фирмата си е като жив организъм.

В екипа някой с някого не се сработва. Един се опитва да се налага, а другите не приемат неговия стил. Клиент предизвиква суматоха със собствената си неорганизираност, а после започва да си иска парите обратно, да вдига пара и да заплашва. Доставчикът пък престава да си вдига телефона в най-важния момент. А доставката, естествено, фатално закъснява. Когато най-сетне доставчикът се обади, шефът на покупките във фирмата му съобщава с радост всичко, което мисли за неговата майка…

Съвременният мениджър се сблъсква с ежедневни конфликти. От него се изисква да ги овладее навреме и в интерес на организацията. Това е свързано с умение да се общува, с умение да се ръководи, с познаване на тънкостите на човешките характери и действия.

Когато възникне конфликт, си дайте срок да го разрешите. Изслушайте всички замесени страни в конфликта.  Не бързайте да обвинявате и да давате оценки. Вие сте мениджър, от вас се изисква нещо по-сериозно – да намерите решението. Решението трябва да балансира интересите на всички засегнати страни, но най-важното е то да е свързано с целите на организацията. Решението не трябва да е повлияно от собствените ви симпатии, здравословно състояние или настроение… Когато съобщавате решението си, трябва да споменете кои са причините и водещите мотиви да вземете точно такова решение. Иначе конфликтът най-вероятно ще продължи да се развива.

В крайна сметка, точно soft уменията могат да се окажат най-важни за създаването на мотивираща работна среда и за просперитета на бизнеса. Затова трябва да сме по-критични към себе си в качеството си на мениджъри и да работим върху изграждането на soft умения, както собствените си, така и в другите основни личности във фирмата.

 Коментари

Все още няма коментари.

Твоето мнение

  • Аватар

    ТИ


Comment Arrow
За автора

Pavlina D. Kozarova

Pavlina has worked for 20+ years as marketing specialist and business development manager for several Bulgarian and international IT and consulting firms.