Маркетинг навътре…

Понякога го наричат internal marketing или маркетинг за вътрешнофирмена употреба. Изглежда, че маркетьорите са най-позитивно и аналитично мислещите хора в една компания, защото често им се налага да мотивират или анализират останалите…

Маркетинг навътре се практикува тогава, когато маркетинговите инициативи са насочени към служителите на компанията.

Кога се прави маркетинг навътре?

Изпробване на нова реклама или маркетингова кампания с помощта на служителите. Кой, ако не колегите, ще дадат най-информирано мнение за връзката между рекламата и продукта?

Мотивиране на персонала да мисли маркетингово, тоест да съобразява стратегията за продуктово развитие и качество с пазарното позициониране и имидж на продукта.

Вътрешен семинар за представяне на новия продукт на компанията на нейните служители.

Обсъждане на маркетингови планове и стратегии с участието на други отдели.

Какви са ползите от това да се вгледа компанията в себе си? 

Екипите и служителите на компанията мислят в една посока, всички са запознати със стратегиите и целите на бизнеса.

Създават се корпоративна култура, общи ценности.

Маркетьорите разбират мнението на колегите си за използваните маркетингови похвати и могат да се възползват от техните идеи.

Хората са доволни, че тяхното мнение е търсено и ценено.

Маркетингът навътре ще ви помогне да откриете вътрешни ресурси, които може би не сте подозирали, че съществуват.

Маркетингът навътре може и да ни се стори екзотика, ние в България не обичаме да анализираме себе си, а другите, но истината е, че това се прави доста често в интелигентните компании и изобщо, в съвременния бизнес свят.

За съжаление, рядко съм чувала и виждала да се практикува маркетинг навътре в български компании. А вие?Коментари

Все още няма коментари.

Твоето мнение

  • Аватар

    ТИ


Comment Arrow
За автора

Pavlina D. Kozarova

Pavlina has worked for 20+ years as marketing specialist and business development manager for several Bulgarian and international IT and consulting firms.