Колаборативно – поглед отвътре

Днес споделям какво мисля за начина, по  който работим заедно в българската фирма. Погледнато отвътре, през погледа на един обикновен служител, с доста опит като такъв. Или както някой би се изразил по-професионално, ще говорим за колаборативната бизнес култура.

Няколко типични ситуации в българските фирми

В обикновената българска фирма не е точно регламентирано кой какво трябва да върши. Няма разписани работни задължения. 90% от служителите разписват проформа своите трудови характеристики. За всеки, случай, ако дойде някой на проверка.

Ако пък случайно има длъжностни характеристики, то в тях никъде не е записано в кои от случаите хора на различни позиции вършат нещо заедно. И по какъв начин се прави това. Пълна липса на организация. Никакъв регламент за съвместни действия.

Двама правят нещо заедно. Това продължава прекалено дълго време. Шушукат си подозрително нещо. Или пък още по-лошо – смеят се. Влиза шефът и им прави забележка пред останалите, че си губят времето и хабят парите на фирмата.

Строга специализация в отдела. Всеки отговоря за точно определено нещо и го прави абсолютно сам. Какво се случва, ако човекът се разболее за по-дълго време? Ами ако напусне?

За какъв ни е пък сега колаборативна бизнес култура?!

Не напразно хората са измислили теория на шестте шапки. Различните хора имат различно мислене, различен поглед към проблемите. Някои от нас са аналитични, но трудно вземат решения. Други са добри стратези, с усет за развитието на ситуацията в бъдеще. Трети са емоционални и интуитивни…

Събирайки различни хора в един екип, правим възможно един проблем да бъде анализиран от различна гледна точка. Да не се пропусне нещо. Да не се допусне едностранчив анализ. Да се потърси и може би – да се намери най-балансираното и добро за момента решение. В процеса на работа да се вложат разнообразни знания и най-добрите умения на различни хора.

Ако всеки от нас се специализира прекалено тясно в една област и прави една малка част от процес във фирмата сам, неговата мотивация доказано намалява. Хората сме социални същества. Обичаме да работим заедно. Състезателният елемент ни стяга и организира.

Освен това, когато сме в група, ние виждаме резултата от действието на цялата група, който е по-завършен и цялостен, отколкото резултатът от една проста производствена операция или бизнес дейност. Доказано е, че ако хората в бизнеса виждат крайния резултат от действията си, те са мотивирани и работят с ентусиазъм.

Ако някой напусне или е болен, а друг го замести, за предпочитане е да не започне тепърва да се упражнява в някакви неспецифични ангажименти, а да бъде навътре в процеса. Затова всяка бизнес операция трябва да може да бъде изпълнявана от минимум двама души.

Как да случим колаборативността?

Разписани правила за съвместна работа. Регламент кой с кого и при какви случаи взаимодейства. Какво правят заедно. Какъв е резултатът от тяхната дейност – продукт, документ? На кого го предоставят. Добрата организация помага за създаването на колаборативната бизнес култура.

Тийм билдинги. Насърчаване на колаборативно мислене и действие. Упражняване на навици да работим заедно. Прилагане на добри практики да се правят нещата заедно…

Критерии кога един екип е успешен. Оценка на екипните действия в компанията.  Отличаване и награждаване на успешните съвместни усилия. Финансово и не по-малко важно – с добра дума.

Намиране на подходящи лидери във фирмата, които умеят да организират хора и да ги мотивират да работят заедно. Делегирането на доверие на тези вътрешни психолози в бизнеса.

Личният пример на мениджърите и собствениците. Ако собственикът взима решения, без да се консултира с други във фирмата или ги пита съвсем формално за мнението им, тогава как може да очаква хората в компанията да работят добре заедно? Ако той самият няма практика да работи с други хора, а е вълк-единак, който не делегира доверие, а упражнява силен контрол, трудно ще се получи състоянието „заедност“.

Още по темата в Маркетинг Буркан:

 Ще се радвам да разбера и вашето мнение. Мислите ли, че работим добре заедно в българската фирма?Коментари

Все още няма коментари.

Твоето мнение

  • Аватар

    ТИ


Comment Arrow
За автора

Pavlina D. Kozarova

Pavlina has worked for 20+ years as marketing specialist and business development manager for several Bulgarian and international IT and consulting firms.