Качеството по света и у нас

Днес е световният ден на стандартизацията. Път към въвеждане на система за управление на качеството във всяка уважаваща себе си компания. По света. А как е положението у нас? На тази тема разговаряме с Мира Михова – консултант по управление на качеството с изключително съвременно и земно мислене, а също и управител на „Качеството“ ЕООД.

1. Консултирайки бизнеса да изгражда и внедрява Системи за управление на качеството, какви са твоите впечатления – защо фирмите предприемат такива проекти? Защото има евро-финансиране, за да кандидатстват за изпълнение на обществени поръчки или защото пазарите очакват все по-добро качество?

Много бих искала да отговоря на този въпрос така – защото клиентите очакват и търсят по-високо качество, но за съжаление реалността е различна. Когато стартира европейска програма, включваща разработване и внедряване на системи за управление/не само на качеството, а и на околната среда, здраве и безопасност при работа, сигурност на информацията, социална отговорност и др./, бизнесът се интересува от тях. Когато в изискванията на обществените поръчки се постави условието за наличието на определен вид система, бизнесът отново се интересува от тях. Много малък е делът на фирмите стартиращи подобен вид проекти, защото искат да повишат качеството на управлението си и в повечето случаи причината на техния интерес е провокиран от желанието да се докажат пред международните си партньори или по техни препоръки или изисквания.

Според мен има нещо объркано в политиката по отношение на внедряване на системите за управление по различните стандарти. Принципно те са доброволни и би следвало да бъдат внедрявани от хора/организации, който вярват в ползите от тяхното приложение. Какъв е смисълът от наличието на сертификат за система, която не се използва или и още по-лошо не носи никакви ползи за организацията?

2. Каква е разликата и приликата между система за управление в една компания и информационната управленска система? С теб сме си говорили неведнъж на тази тема… Разбират ли ги компаниите?

Приликата е, че и в двата случая говорим за управление. До колко това се осъзнава и разбира е трудно да се каже, защото на практика хората търсят ползи. Когато говорим за системи за управление на качеството например, очакваните ползи са свързани с повишаване качеството на управление, което да доведе до по-високи резултати и развитие на организацията. Но това са бъдещи ползи, зад които стоят сериозни усилия, търпение, упоритост, разбиране, ценности. За много хора това е нещо хипотетично, нереално или просто теоритични разсъждения, в които е трудно да повярват, докато не ги видят на практика. А това няма как да се случи, ако те самите не повярват и не ги превърнат в реалност.

До голяма част от казаното до тук важи и за информационите управленски системи, но с тази разлика, че ползите при тяхното внедряване изглеждат по-реалистични и организациите проявяват истински интерес към тях, а не защото например е заложено като изискване в даден търг. Проблемът идва при тяхното внедряване, защото процесът е сложен и изисква време, вземане на решения, а много често е свързан и с промяна в обичайния начина на работа. Критичен момент при внедряването е постигането на разбирането, че за да донесе очакваните ползи, системата трябва да бъде внедрена до край и в съответствие с планираното, защото тогава ще има възможността да изпълни своето предназначение – да предостави точна, навременна и достоверна информация, така необходима за вземането на правилните решения.

3. Има японска школа за управление на качеството. И немска школа. А къде сме ние?

Японците са невероятна нация. Искрено се възхищавам на тяхната упоритост, задълбоченост и непрекъснат стремеж към подобрения базирани на иновации. Германците са дисциплинирани, взискателни и много отговорни по отношение на качеството. Не случайно всички ние свързваме качествения продукт с японски или германски производители. За тях качеството не е просто изпълнение на зададените характеристики на продукта, а начин на работа, начин на мислене и дори начин на живот. Къде сме ние? Ние все още се учим или поне се опитваме. Учим се от теорията, от най-добрите в бранша, но като че ли най-сериозно влияние ни оказва практиката и средата. Влиянието на средата, от една страна оказва негативно влияние върху управлението на качеството като принуждава организациите да внедряват стандарти без да са осъзнали необходимостта от тях и по този начин се опорочава идеята за управление на качеството. Но, от друга страна, нарастващото търсене на по-високо качество, се надявам да накара организациите да се замислят върху методите и начините за постигане на високо качество на предлаганите от тях продукти, а защо не и върху качеството на управление на самите организации.

4. Кои са най-новите тенденции при системите за управление на качеството? Има ли „мода“ или всичко е строго стандартизирано?

Когато става въпрос за стандарти в областта на системите за управление на качеството не можем да говорим за строго стандартизиране. В този случай стандартите задават рамката, която определя какво е необходимо да направи една организация, за да постигне качествено управление, но не и как да го постигне. В такъв смисъл организациите имат пълната свобода да прилагат съвременните методи и добри практики в своето управление. Имам такива клиенти и съм впечатлена от тяхното разбиране, новаторско отношение и развитие в областа на управление на качеството.

Заинтересовани страни и управление на риска са част от новите тенденции заложени в новата версия на стандарт ISO 9001:2015. Идеята е, че вече не е достатъчно да се следи за удовлетвореността само на клиентите, а и на доставчиците, партньорите, контролните органи, персонала и др. Дойде моментът, в който за да вървим напред и да се развиваме, не трябва да мислим на „Вуте да му е зле”, а да търсим възможности да му е най-добре.

Управлението на риска е трайно развиващата се тенденция, която е колкото интересна, толкова и актуална. Променливата среда непрекъснато поражда различни рискове, които всяка мислеща за бъдещето си организация трябва да анализира и да определя мерки за тяхното отстраняване или поне минимизиране.

Повече за новостите в стандарт ISO 9001:2015 очаквайте на страниците на kachestvoto.com

5. Помага ли управлението на качеството за по-добри маркетинг и продажби в една фирма, според теб?

Не само, че помага, то стои в основата. Предполагам, че ще се съгласиш с мен, че качеството продава. Едно е да разработваш маркетингова стратегия и да се опитваш да продаваш некачествен продукт и съвсем друго, ако продуктът е качествен.

Да се управлява качеството означава, че организацията работи по начин, удовлетворяващ изискванията на клиентите по отношение на предлаганите от нея продукти. А удовлетвореният клиент е доволен клиент, който ще доведе след себе си 10 нови клиента, докато недоволният ще разкаже за проблемите си с продукта най-малко на 100 човека. Така, че изборът е ваш.Коментари

  1. jseven август 12th

    Comment Arrow

    много полезна статия


Твоето мнение

  • Аватар

    ТИ


Comment Arrow
За автора

Мира Михова

This author has not yet written a description. Please give them some time to get acquainted with the site and surely they will write their masterpiece.