Хоризонт за българския бизнес

За тези от вас, които следят и с нетърпение очакват процедурите за финансиране на развойни дейности на Европейския Съюз – новата рамкова програма е вече в изпълнение.

Тя не се нарича 8-ма, за разлика от предишните програми, традиционно именувани по реда на появяването им, а носи вдъхновяващото име Horizon 2020. Допада ми този нов стил на маркетиране на толкова сериозни неща в старата Европа…

Какво представлява Horizon 2020?

Това е 7 годишна програма, която финансира научно-изследователски, образователни и развойни проекти в общността:

 • Основната й цел е старият континент да остане водеща световна сила в образованието, науката и технологиите, а оттам и в бизнеса.
 • Фокус е даден на ключови за бъдещето технологични области.
 • Програмата има всичко за всички – както малки стартиращи компании, така и средни компании, опериращи предимно на местния и националния пазар, така и компании с опит на глобалния пазар или с амбиции да навлязат на него, могат да подпомогнат развойните си дейности и да въведат нови продукти на пазара чрез тези фондове.
 • Финансирането се извършва чрез регулярно обявявани процедури във всяка една от приоритетните области.
 • Информацията се разпространява чрез мрежа от национални информационни центрове.
 • Кандидатстването се извършва в партньорство с организации от страните-членки, страните-кандидатки и асоциираните към програмата страни.

Кои са приоритетите за конкурентноспособността на европейския бизнес в бъдеще?

Хоризонт 2020 се фокусира върху научно-изследователски и образователни инициативи, проекти за социални промени и създаване на общество на бъдещето, и бизнес проекти за създаване и въвеждане на иновации.

Отбелязвам, че начинът, по който се финансират и развиват иновации в  бизнеса, е доста по-различен от това, което се случваше в нашите оперативни програми досега и че българските фирми трябва доста да почетат и добре да помислят, за да могат да се възползват от наистина европейско финансиране. Защото там предстои да създават иновации по начина и смисъла, както това е прави в цивилизованите страни по света, в страните с развита икономика.

Основно бизнес проектите с иновативни и развойни дейности се финансират през секция „Индустриално лидерство“. Там настоящите и бъдещите технологични лидери ще мерят усилия чрез състезание за финансиране на идеите за бъдещо развитие на техните компании.

Основните области, в които ЕС фокусира усилията на бизнеса и научните институции, са

 • информационните и комуникационни технологии,
 • биотехнологии за медицината и хранителната индустрия,
 • нанотехнологии,
 • нови материали,
 • технологии за изследване на Земята и Космоса,
 • нови енергии,
 • нови средства и начини за транспортиране,
 • модерни градски инфраструктури,
 • съвременни производствени процеси,
 • нови устойчиви бизнес модели.

Изключително голям е акцентът, който се поставя на малкия бизнес, на необходимостта да се развиват технологични стартъпи в Европа в тези приоритетни области. Така че, бизнес малчугани, четете и не се страхувайте да растете.

Какви дейности и проекти ще се финансират в областта на информационните и комуникационни технологии?

Тези програми са за компании, които имат намерение да навлязат, останат или разширят позициите си на международния или глобалния ИКТ пазар. Това са бъдещите лидери в ИКТ света, те се развиват и иновират в областите:

 • Нови изчислителни технологии, облачно-базирани системи,
 • Енергийно- и ресурсо-ефективни ИТ компоненти и системи,
 • Големи масиви от данни, алгоритми и средства за анализ, обработка и споделянето им
 • Интернетът на бъдещето – инфраструктура, хардуер, софтуер, нови услуги,
 • Технологии и средства за управление на съдържанието, фокус върху проекти в областите култура и креативни индустрии,
 • Съвременни интерфейси,
 • Роботика.

Всичко от едно място за големите ИКТ мечтатели. Българските ИТ фирми вече имат потенциал да отскочат и да стигнат хоризонта. Натрупано е критично знание за новите тенденции в ИТ света, разполагаме с добри хардуерни и софтуерни инженери, имаме вече опит на международните пазари и първите големи международни награди с признание за иновативността на нашите  ИТ фирми.

Пълен напред, състезанието започна. Да се опитаме да стигнем хоризонта.Comments

Съжалявам, но коментарите са забранени.

За автора

Pavlina D. Kozarova

Pavlina has worked for 20+ years as marketing specialist and business development manager for several Bulgarian and international IT and consulting firms.