Нов шанс за бизнес мечтатели

Иновирай… или умри. Популярен призив към компании с технологично поостарели продукти, които вървят към залеза си. Истината е, че е трудно да иновираш и да водиш пазара напред когато си голям, но още по-трудно е, когато си малък…

Всеки, който има прекрасна според него бизнес идея и е кандидатствал в някой от start-up фондовете за инвестиция, е разбрал, че не е толкова лесно тя да бъде защитена. Защото има една логическа последователност от действия, които трябва да се изминат, за да се превърне прекрасната ни бизнес идея в печеливш продукт… А тези фондове предполагат, че кандидатите за финансиране на иновации добре познават механизма на създаването им. И не винаги анонсират точно на какъв етап се очаква да бъдат иновациите и какви са точните критерии за оценка…

Ако вече сте се разочаровали от това, че вашата идея или прототип не е била приета от start-up фондовете у нас или по някакви причини не сте сигурни, че ще успеете, в момента ЕС предлага нов инструмент за инакомислещи в бизнеса, чрез който можете да извървите по-плавно и с по-малък риск пътя от идеята до пазара.

Това е т.н.  SME Instrument, който предоставя възможности за финансиране на иновации в малки и средни компании на Европейския Съюз и по който ще може да се подават предложения от началото на месец март.

Той е предназначен за малки и средни компании, които искат да развият нови продукти със значителни елементи на иновация, конкурентни на европейско, а защо не и на световно ниво.

SME Instrument е нов финансов механизъм, който по естествен път следва логиката на развитие на нови продукти – от генерирането на идеята до налагането на продукта на пазара. В него се кандидатства на три етапа.

На етап 1 се прави оценка на жизнеспособността на идеята като се проверява нейната икономическа-финансова стойност, технологичното й ниво и пазарния й потенциал.

На този етап се подава описание на първоначалната бизнес идея, с фокус върху пазарните перспективи и се дава предварителна оценка на степента й на иновативност в европейски мащаб. Фирмите получават 50 000 Евро грант, за да проверят доколко „хрумката“ им може да се превърне в печелившо начинание.

Изглежда простичко, но всъщност не е. Защото, за да можеш да защитиш идеята си в 10-15 страници, както се изисква, ще се състезаваш с поне още 1000 иновативни компании и трябва блестящо да познаваш най-новите тенденции в технологичната област, в която е позициониран мечтаният от теб продукт, а също и състоянието на пазара.

На етап 2 се кандидатства с доказала жизнеспособността си бизнес идея. Предполага се, че фирмите или са изминали пътя дотук с помощта на финансиране, получено чрез етап 1, или пък самостоятелно са проверили икономическия, техническия и пазарния потенциал на проекта си за продукт или услуга.

На този етап те могат да получат грант от 500 000 Евро до 2 500 000 Евро, за да изработят продуктов прототип и да направят първите сериозни крачки за пазарната му валидация и навлизане на пазара.

Уговорката е, че има технологични области, в които трябва да попада проектната ви идея, например нови материали и технологии, биопродукти, информационни технологии и др. и че на този етап трябва да се докаже как новият ви продукт ще доведе до бързо разрастване на вашия бизнес при това с безусловно предимство пред конкуренцията.

Преминалите през етап 2 могат да кандидастват за етап 3, при който вече имат достъп до рисково финансиране за разрастване на бизнеса и завладяване на пазарен дял. Тук фирмите имат сериозен шанс да привлекат инвеститори в своя иновативен бизнес.

Препоръчвам горещо кандидатите да прочетат малко повече за жизнения цикъл на иновациите, за да бъдат подготвени за това, което се изисква и очаква от тях. Или да се обърнат към професионални консултанти, с които заедно да извървят пътя.

Успех!Comments

Съжалявам, но коментарите са забранени.

За автора

Pavlina D. Kozarova

Pavlina has worked for 20+ years as marketing specialist and business development manager for several Bulgarian and international IT and consulting firms.