Имате ли воля за промяна?

През последните няколко години не веднъж и дваж ми се случи да се срещна с мениджъри и собственици на фирми, които са дошли до критична точка в развитието на своя бизнес, в която за да продължат напред, е необходимо да предприемат значителни промени.

Независимо дали се отнасяше за преструктуриране на организацията, за въвеждане на нови продукти или услуги, за повишаване на ефективността или за преодоляване на пазарни проблеми, промяната беше подходящото решение за по-нататъшно успешно развитие на бизнеса.

Удоволствие за мен беше да срещна хора с едни съвсем ново ниво на разбиране на ситуациите в бизнеса, които бяха осъзнали нуждата от промяна и които търсеха външна помощ затова.

Някои от тях успяха да я осъществят, други я започнаха и продължават да влагат усилия и време, за да променят компанията и да подобрят процесите и резулатите й, а трети сякаш се стреснаха от стресовата ситуация и дадоха отбой.

Защо промяната е трудна, дори ако ръководството е осъзнало необходимостта от нея?

Имам няколко отговора, повечето от които почерпени от моя собствен опит и от този на мои познати:

  • Повечето от нас не са преминавали през сериозни проекти за организационна промяна и нямат опит нито в подготвянето, нито в изпълнението на такива инициативи.
  • Промяната не може да се направи без средства, ако човек не планира правилно какъв бюджет ще му бъде нужен за нея, може да се окаже, че просто няма пари, за да я осъществи.
  • Промяната не може да се направи без подходящи хора. Много често хората вътре в организацията се противопоставят на промените, понякога несъзнателно, понякога доста остро. Да се измени статуквото се възприема като вид заплаха от повечето хора. Ето защо е удачно да се прибегне към външна помощ и да се наеме консултант или нов служител затова.
  • За промяната е нужно време. Иска ни се да обърнем негативните тенденции бързо, но както се  казва, лошото идва бързо, а си отива бавно 🙁
  • За промяната е нужно търпение. Докато тече проектът за организационна промяна, възникват напрежения, недоразумения и конфликти, и най-лесното е да дадем назад и да спрем промяната.
  • Промяната трябва да бъде комуникирана към служителите. Те трябва да са информирани какво целим да постигнем с нея, защо се налага тя и какъв карт бланш на наетите служители или консултанти за реализация на промяната се дава 🙂 А също и какви ще бъдат ангажиментите на настоящите служители в този проект.
  • Последно, но не и най-маловажно. Хората от фирмата, които участват в промяната, трябва да имат достатъчно време, за да се ангажират с нея.

Eто няколко източника, откъде можете да почерпите знания, идеи и кураж, за да промените организацията си:Comments

Съжалявам, но коментарите са забранени.

За автора

Pavlina D. Kozarova

Pavlina has worked for 20+ years as marketing specialist and business development manager for several Bulgarian and international IT and consulting firms.