СофтУни – даото на програмиста

Днес в Маркетинг Буркан гостува Светлин Наков. С него разговаряме за пътя на програмиста, затова как СофтУни изгражда програмисти, които разбират какво бизнесът очаква от тях, и как да направим ИТ образованието в България съвременно и привлекателно за младите хора, но и не само за тях.

1. Поздравления затова, което върши СофтУни! За няколко години ти и твоя екип направихте много за връщането на престижа на професията „софтуерен инженер“ в България. Какво те мотивира, за да започнеш и да продължаваш това апостолско дело?

Мисията на Софтуерния университет (СофтУни) е да дава професия и работа на хиляди млади хора. Да обучавам хората и „да им давам хляб в ръцете“ е нещо, което усещам като своя мисия в живота от много години насам. То е част от по-голямата цел: България – силициева долина в Европа. Аз харесвам да се раздавам за хората, това е вътре в мен. Не работя за пари и те за мен не са водещи и не са измерител на успеха. Нямам частен самолет и вила на Хаваите и не искам да имам.

За мен измерителят за успех е броят хора, на които съм променил живота към по-добро, броят младежи, които са намерили своя път и призвание в професията „софтуерен инженер“ и прилежащите професии от ИТ индустрията. Парите и материалните блага са страничен ефект от това, че помагам на хиляди да имат добър живот, да се захванат с нещо, което им харесва и им носи удовлетворение.

Мотивацията ми идва от хилядите благодарни бивши и настоящи студенти, които ежедневно се радват и благодарят, че ни има.

2. Обучението в „СофтУни“ е по програма, подготвена в тясно сътрудничество със софтуерните фирми. Фирмите имат непосредствен интерес новопостъпващите програмисти да навлизат бързо в работата и да се включат безпроблемно в процеса на създаване на софтуер. Обучение чрез правене, предимно в областта на езиците за програмиране, как се съчетава с необходимостта от задълбочено познаване на операционни системи, алгоритми, структури от данни – знания и умения, без която нито една софтуерна фирма не може да създаде и развие свои собствени продукти? Откъде си „набавят“ специалисти с подобни знания компаниите?

СофтУни съчетава усвояване на фундаментални знания и умения от областта на компютърните науки и софтуерното инженерство с развиване на мисленето и конкретни софтуерни технологии, които се търсят на пазара на труда. Ние обучаваме студентите на логическо, алгоритмично, инженерно мислене чрез решаване на хиляди задачи и разработката на десетки практически проекти самостоятелно и в екип в продължение на няколко години.

През годините учебните планове на СофтУни еволюираха от едногодишна поредица от курсове по една практическа специалност (.NET уеб разработчик) към задълбочен, сериозен, цялостен 3-годишен учебен план, който съчетава фундаментални основи с конкретни практически умения и софтуерни технологии с възможност за избор измежду няколко от най-търсените на пазара на труда софтуерни специалности (Java разработчик, .NET разработчик, PHP разработчик, JavaScript разработчик, QA инженер и други). В СофтУни се изучават не само езици за програмиране, бази данни и уеб технологии. Изключително наблягаме на фундаментални концепции като парадигми на процедурното, обектно-ориентираното и функционалното програмиране, статични и динамични (скриптови) езици за програмиране, качествен програмен код, софтуерно инженерство, структури от данни, алгоритми, операционни системи, принципи на компютърния хардуер, принципи на компютърните мрежи и комуникации, принципи на мултимедийните системи и много други. Постепенно СофтУни се превръща все повече в цялостен университет, с дългогодишна, задълбочена подготовка. За разлика от традиционните университети ние възпитаваме математическо мислене и практическо решаване на проблеми, вместо да се увличаме в теорията и да доказваме теореми. Разбира се, подготвяме хората за реалния живот като инженери в софтуерната индустрия. Обръщаме сериозно внимание на екипните и личностните умения и тренираме много екипна работа.

Всеизвестен е недостигът на хиляди софтуерни специалисти не само в България, но и по целия свят. Преди навлизането на софтуерните академия и СофтУни всяка софтуерна фирма се спасяваше поединично. Някои правеха вътрешни обучителни програми, други „крадяха“ кадри от конкуренцията, трети наемаха голямо количество стажанти от университетите и задържаха най-добрите от тях. Сега всичко това продължава, но на пазара се появява и един нов сериозен източник на висококвалифицирани кадри – софтуерните академии и частните специализирани учебни центрове и университети като СофтУни. Те предлагат специализирано и адекватно на пазарните нужди практическо обучение и на практика произвеждат качествени инженери. СофтУни е лидер сред частните образователни центрове за софтуерни специалисти и по мащаби на операциите е по-голям от всички останали взети заедно.

3. Къде във веригата на обученията, ако включим в нея професионалните училища, университетите, които създават кадри в областта на математика и информатиката и сертифицираните ИТ учебни центрове, се намира СофтУни? Кое го отличава от „стандартните“ начини на обучение на ИТ кадри? Какви са неговите преподаватели и студенти?

СофтУни се позиционира между частните учебни центрове, които правят курсове за програмисти, и висшето образование, което по традиция е излишно теоретично, остаряло и без достатъчно практика, с неправилно дефиниран фундамент и липса на съвременна методика, технологии и често пъти със слаби преподаватели.

Софтуерният университет (СофтУни) е много повече от учебен център (софтуерна академия), защото дава 3-годишна сериозна, цялостна, задълбочена подготовка, която съчетава развиване на мисленето, фундаментални знания, съвременни технологии и практически умения. Същевременно СофтУни се различава от държавно-акредитираните университети по своята гъвкавостпазарна ориентация и практическа подготовкамодерни технологии и инструменти и съвременна методика за обучение. СофтУни приема нови студенти по няколко пъти в годината и стартира нов безплатен курс по програмиране всеки месец. Учебните планове и програми се обновяват непрекъснато на базата на обратната връзка от фирмите, които завършилите и по-силните студенти. СофтУни дава възможност за държавно-призната бакалавърска диплома за висше образование чрез университети-партньори на принципа „2-3 години учиш в СофтУни, след това още 1-2 години във ВУЗ-партньор и той ти издава европейско призната диплома за висше“.

Студентите в СофтУни са главно няколко типа: учащи в СофтУни като основен университет, учащи в други университети и паралелно в СофтУни и работещи, които искат да сменят професията.

Най-силните студенти в СофтУни, са младежи, които са избрали да учат в СофтУни вместо в традиционен университет (като Софийски или Технически университет). Те са будни, амбициозни, умни, напредничави и отдадени на образованието си и отделят цялото си време на учене (а не го правят между другото). Съответно те постигат топ резултати и се търсят изключително много от фирмите. Това са най-добрите ни студенти.

Вторият тип учащи в СофтУни са студенти от други университети, които са разочаровани от ниското ниво там и са записали да учат за знания, професия и работа в СофтУни, докато по между другото си карат традиционния университет за диплома. Те като цяло са доста мотивирани, но се разкъсват между учене на няколко места и не им достига времето. Съответно резултатите на много от тях не са толкова добри. Ученето в СофтУни изисква да посветиш цялото си време (по 8-10 часа на ден), ако искаш наистина да усвоиш учебния материал и да станеш истински добър специалист.

Третият тип учащи в СофтУни са работещи, които искат да сменят професията си. Те имат силна мотивация, защото знаят как се изкарват пари и често пъти са притиснати от живота да търсят смяна на професията си с по-доходоносна. Успеваемостта при тях е най-малка, поради липсата на време и понякога грешната представа, че за няколко месеца могат да станат програмисти. Средната възраст на работещите наши студенти е над 30 години, а това не винаги се харесва на работодателите.

Преподавателите в СофтУни се селектират главно от топ 2% от най-силните завършили през годините студенти, които освен талант за програмиране и опит с технологиите, трябва да имат и силни лекторски умения: вдъхновение за преподаване, да говорят надъхващо, с много енергия, да имат талант да обясняват старателно и търпеливо и истински да харесват да споделят знанията си и да учат другите на програмиране, алгоритмично мислене и софтуерни технологии. Някои от преподавателите работят като програмисти и преподават в свободното си време, докато други са изцяло посветени на просветителската дейност. Горд съм, че почти всичките ни преподаватели са под 30 години, а вече имат значителен практически опит, макар и някои да нямат формално завършено образование.

4. Каква е твоята оценка за привлекателността на страната като outsourcing дестинация за софтуерен развой, от гледна точка на качеството на софтуерните специалисти и пазара на труда? Има ли рискове България да загуби част от престижа си като атрактивна дестинация и как може да се преодолеят те?

В България качеството на софтуерните специалисти е на световно ниво. Нашите инженери са много силни, мотивирани, знаещи, можещи, енергични, иновативни, отговорни, работят с последните технологии и утвърдени световни практики и правят софтуерни продукти на световно ниво. Всичко е прекрасно, освен едно: броят програмисти е крайно недостатъчен. България е добра и като outsourcing дестинация и като място за развитие на собствени продукти, отлично място за стартъп компании, привлекателно място за инвестиции. Единственото, което спира развитието на България като регионален център за технологии и иновации е липсата на достатъчно количество качествени специалисти и предприемачи. Колкото и да постигаме с образованието в СофтУни, недостигът на софтуерни специалисти ще продължи.

Нуждите на индустрията са десетки хиляди софтуерни инженери на година, а ние за момента произвеждаме много по-малко. Затова всичките ми усилия са насочени към разрастване на СофтУни, обучения на деца и ученици, отваряне на още тренинг центрове във всички по-големи градове и подобряване на учебната методика и учебното съдържание с цел по-голям процент от обучаващите се да успяват да усвоят материала и да се превърнат в търсени специалисти. В момента голяма част от започналите обучението си в СофтУни не завършват, най-често поради недостатъчна мотивация, недостиг на време и несериозно отношение към учебния процес. Стремим се с времето да увеличаваме процента на успешните обучаеми, да отваряме нови специалности, да улесняваме учебния процес и да подобряваме цялостното изживяване в СофтУни, за да намерим място на всеки сериозен студент в ИТ индустрията.

5. Как виждаш СофтУни в перспективата на следващите две-три години? Излизане на международния пазар за обучения? Сътрудничество за научно-изследователски проекти? Имате ли подобни планове?

Вече споменах, че за да направим България силициевата долина на Европа, трябва да работим в много по-големи мащаби. За 2015 г. през СофтУни са преминали над 15 000 студента, от които само една малка част са успешни. За идните години си поставяме няколко основни цели:

  • Утвърждаване на СофтУни като безспорен #1 в ИТ образованието в България. За момента сме най-мащабният и най-значимият образователен център за софтуерни инженери в България, но ни чака още много, много работа. Имаме да подобряваме качеството на учебния процес, да усъвършенстваме методиката на обучение, да подобряваме учебното съдържание, ресурсите и инструментите, които използваме, да подобряваме маркетинга и да утвърждаваме още повече нашия бранд сред младите хора. Ще развиваме събития, ще пращаме наши посланици по училищата, ще помогнем всяко дете и ученик да се докосне до програмирането, ще организираме състезания, конференции, хакатони и други събития.
  • Развитие на учебния план, разкриване на още специалности и предоставяне на повече гъвкавост. В момента подготвяме обновяване на учебния план. Студентите ще учат в СофтУни между 2 и 3 години, ще могат да избират измежду 4 основни специалности (Java, C#, PHP и JavaScript), а в бъдеще ще добавяме и още специалности като QA инженер, специалист по дигитален маркетинг, дигитални изкуства и други. По-силните студенти ще се занимават с програмиране и разработка на софтуер (защото е по-трудно), а по-слабите ще учат QA, информационни технологии, уеб сайтаджийство, дигитален маркетинг и други дисциплини около ИТ индустрията. Целта е всеки да си намери призванието, което най-много му приляга и да работи с удоволствие в ИТ индустрията.
  • Развитие на мащабна мрежа от школи за ИТ обучения на деца. Ако искаме истинска промяна, трябва да учим децата още от 5-6 годишна възраст. Образованието е дългосрочна инвестиция и ние осъзнаваме, че трябва да започнем възможно най-рано, за да имаме топ резултати. Сега стартираме школи по програмиране, роботика и ИТ обучения за деца (детска градина и начално училище).
  • Обучения по програмиране и ИТ за ученици. Редом със студентските и детските обучения по програмиране, ИТ и софтуерни технологии, ще развиваме и ученически школи за начало в София, а по-късно и в по-големите градове. Ще фокусираме на основите на програмирането, дигиталните умения, софтуерните технологии и дигиталните изкуства.
  • Обучение на учители. Ще развиваме мащабни инициативи за обучения на учители по информатика и ИТ, както и подобряване на ИТ уменията на всички останали учители. Всички искат учителите да са компетентни, можещи и вдъхновяващи, но това няма да стане от само себе си. Затова ние ще положим значителни усилия на национално ниво, за да подобрим цялостната подготовка и умения на учителите в средните училища.
  • СофтУни по градовете – ще разкриваме клонове и ще разпростираме курсовете, обученията и образователната философия на СофтУни първоначално в по-големите градове, а по-късно и в по-малките, из цяла България. За целта първо ще произведем учители, преподаватели и асистенти и ще обучим експерти, които да работят на местно ниво. За мащабна промяна трябват много хора и ние ще ги подготвим при нас, а те ще обучават на програмиране и ИТ из цяла България. Ще разчитаме на наши настоящи и бивши студенти, на учители, ученици и ентусиасти по градовете.

Все още нямаме планове за чужбина, както и за по-сериозно развитие на онлайн обучения. Искаме да се фокусираме там, където сме лидери – в присъствените курсове, които дават професия и работа на хиляди млади хора и движат икономиката на България към едно по-високо ниво на конкурентоспособност. Сега имаме знания, опит и сили да развием пазара на софтуерните обучения цяла България, всички възрасти и всички ИТ специалности – това ще е фокусът ни за идните няколко години. Това беше заложено като стратегия още при създаването на СофтУни през 2013 г.