СофтУни – даото на програмиста

Днес в Маркетинг Буркан гостува Светлин Наков. С него разговаряме за пътя на програмиста, затова как СофтУни изгражда програмисти, които разбират какво бизнесът очаква от тях, и как да направим ИТ образованието в България съвременно и привлекателно за младите хора, но и не само за тях.

1. Поздравления затова, което върши СофтУни! За няколко години ти и твоя екип направихте много за връщането на престижа на професията „софтуерен инженер“ в България. Какво те мотивира, за да започнеш и да продължаваш това апостолско дело?

Мисията на Софтуерния университет (СофтУни) е да дава професия и работа на хиляди млади хора. Да обучавам хората и „да им давам хляб в ръцете“ е нещо, което усещам като своя мисия в живота от много години насам. То е част от по-голямата цел: България – силициева долина в Европа. Аз харесвам да се раздавам за хората, това е вътре в мен. Не работя за пари и те за мен не са водещи и не са измерител на успеха. Нямам частен самолет и вила на Хаваите и не искам да имам.

За мен измерителят за успех е броят хора, на които съм променил живота към по-добро, броят младежи, които са намерили своя път и призвание в професията „софтуерен инженер“ и прилежащите професии от ИТ индустрията. Парите и материалните блага са страничен ефект от това, че помагам на хиляди да имат добър живот, да се захванат с нещо, което им харесва и им носи удовлетворение.

Мотивацията ми идва от хилядите благодарни бивши и настоящи студенти, които ежедневно се радват и благодарят, че ни има.

2. Обучението в „СофтУни“ е по програма, подготвена в тясно сътрудничество със софтуерните фирми. Фирмите имат непосредствен интерес новопостъпващите програмисти да навлизат бързо в работата и да се включат безпроблемно в процеса на създаване на софтуер. Обучение чрез правене, предимно в областта на езиците за програмиране, как се съчетава с необходимостта от задълбочено познаване на операционни системи, алгоритми, структури от данни – знания и умения, без която нито една софтуерна фирма не може да създаде и развие свои собствени продукти? Откъде си „набавят“ специалисти с подобни знания компаниите?

СофтУни съчетава усвояване на фундаментални знания и умения от областта на компютърните науки и софтуерното инженерство с развиване на мисленето и конкретни софтуерни технологии, които се търсят на пазара на труда. Ние обучаваме студентите на логическо, алгоритмично, инженерно мислене чрез решаване на хиляди задачи и разработката на десетки практически проекти самостоятелно и в екип в продължение на няколко години.

През годините учебните планове на СофтУни еволюираха от едногодишна поредица от курсове по една практическа специалност (.NET уеб разработчик) към задълбочен, сериозен, цялостен 3-годишен учебен план, който съчетава фундаментални основи с конкретни практически умения и софтуерни технологии с възможност за избор измежду няколко от най-търсените на пазара на труда софтуерни специалности (Java разработчик, .NET разработчик, PHP разработчик, JavaScript разработчик, QA инженер и други). В СофтУни се изучават не само езици за програмиране, бази данни и уеб технологии. Изключително наблягаме на фундаментални концепции като парадигми на процедурното, обектно-ориентираното и функционалното програмиране, статични и динамични (скриптови) езици за програмиране, качествен програмен код, софтуерно инженерство, структури от данни, алгоритми, операционни системи, принципи на компютърния хардуер, принципи на компютърните мрежи и комуникации, принципи на мултимедийните системи и много други. Постепенно СофтУни се превръща все повече в цялостен университет, с дългогодишна, задълбочена подготовка. За разлика от традиционните университети ние възпитаваме математическо мислене и практическо решаване на проблеми, вместо да се увличаме в теорията и да доказваме теореми. Разбира се, подготвяме хората за реалния живот като инженери в софтуерната индустрия. Обръщаме сериозно внимание на екипните и личностните умения и тренираме много екипна работа.

Всеизвестен е недостигът на хиляди софтуерни специалисти не само в България, но и по целия свят. Преди навлизането на софтуерните академия и СофтУни всяка софтуерна фирма се спасяваше поединично. Някои правеха вътрешни обучителни програми, други „крадяха“ кадри от конкуренцията, трети наемаха голямо количество стажанти от университетите и задържаха най-добрите от тях. Сега всичко това продължава, но на пазара се появява и един нов сериозен източник на висококвалифицирани кадри – софтуерните академии и частните специализирани учебни центрове и университети като СофтУни. Те предлагат специализирано и адекватно на пазарните нужди практическо обучение и на практика произвеждат качествени инженери. СофтУни е лидер сред частните образователни центрове за софтуерни специалисти и по мащаби на операциите е по-голям от всички останали взети заедно.

3. Къде във веригата на обученията, ако включим в нея професионалните училища, университетите, които създават кадри в областта на математика и информатиката и сертифицираните ИТ учебни центрове, се намира СофтУни? Кое го отличава от „стандартните“ начини на обучение на ИТ кадри? Какви са неговите преподаватели и студенти?

СофтУни се позиционира между частните учебни центрове, които правят курсове за програмисти, и висшето образование, което по традиция е излишно теоретично, остаряло и без достатъчно практика, с неправилно дефиниран фундамент и липса на съвременна методика, технологии и често пъти със слаби преподаватели.

Софтуерният университет (СофтУни) е много повече от учебен център (софтуерна академия), защото дава 3-годишна сериозна, цялостна, задълбочена подготовка, която съчетава развиване на мисленето, фундаментални знания, съвременни технологии и практически умения. Същевременно СофтУни се различава от държавно-акредитираните университети по своята гъвкавост, пазарна ориентация и практическа подготовка, модерни технологии и инструменти и съвременна методика за обучение. СофтУни приема нови студенти по няколко пъти в годината и стартира нов безплатен курс по програмиране всеки месец. Учебните планове и програми се обновяват непрекъснато на базата на обратната връзка от фирмите, които завършилите и по-силните студенти. СофтУни дава възможност за държавно-призната бакалавърска диплома за висше образование чрез университети-партньори на принципа „2-3 години учиш в СофтУни, след това още 1-2 години във ВУЗ-партньор и той ти издава европейско призната диплома за висше“.

Студентите в СофтУни са главно няколко типа: учащи в СофтУни като основен университет, учащи в други университети и паралелно в СофтУни и работещи, които искат да сменят професията.

Най-силните студенти в СофтУни, са младежи, които са избрали да учат в СофтУни вместо в традиционен университет (като Софийски или Технически университет). Те са будни, амбициозни, умни, напредничави и отдадени на образованието си и отделят цялото си време на учене (а не го правят между другото). Съответно те постигат топ резултати и се търсят изключително много от фирмите. Това са най-добрите ни студенти.

Вторият тип учащи в СофтУни са студенти от други университети, които са разочаровани от ниското ниво там и са записали да учат за знания, професия и работа в СофтУни, докато по между другото си карат традиционния университет за диплома. Те като цяло са доста мотивирани, но се разкъсват между учене на няколко места и не им достига времето. Съответно резултатите на много от тях не са толкова добри. Ученето в СофтУни изисква да посветиш цялото си време (по 8-10 часа на ден), ако искаш наистина да усвоиш учебния материал и да станеш истински добър специалист.

Третият тип учащи в СофтУни са работещи, които искат да сменят професията си. Те имат силна мотивация, защото знаят как се изкарват пари и често пъти са притиснати от живота да търсят смяна на професията си с по-доходоносна. Успеваемостта при тях е най-малка, поради липсата на време и понякога грешната представа, че за няколко месеца могат да станат програмисти. Средната възраст на работещите наши студенти е над 30 години, а това не винаги се харесва на работодателите.

Преподавателите в СофтУни се селектират главно от топ 2% от най-силните завършили през годините студенти, които освен талант за програмиране и опит с технологиите, трябва да имат и силни лекторски умения: вдъхновение за преподаване, да говорят надъхващо, с много енергия, да имат талант да обясняват старателно и търпеливо и истински да харесват да споделят знанията си и да учат другите на програмиране, алгоритмично мислене и софтуерни технологии. Някои от преподавателите работят като програмисти и преподават в свободното си време, докато други са изцяло посветени на просветителската дейност. Горд съм, че почти всичките ни преподаватели са под 30 години, а вече имат значителен практически опит, макар и някои да нямат формално завършено образование.

4. Каква е твоята оценка за привлекателността на страната като outsourcing дестинация за софтуерен развой, от гледна точка на качеството на софтуерните специалисти и пазара на труда? Има ли рискове България да загуби част от престижа си като атрактивна дестинация и как може да се преодолеят те?

В България качеството на софтуерните специалисти е на световно ниво. Нашите инженери са много силни, мотивирани, знаещи, можещи, енергични, иновативни, отговорни, работят с последните технологии и утвърдени световни практики и правят софтуерни продукти на световно ниво. Всичко е прекрасно, освен едно: броят програмисти е крайно недостатъчен. България е добра и като outsourcing дестинация и като място за развитие на собствени продукти, отлично място за стартъп компании, привлекателно място за инвестиции. Единственото, което спира развитието на България като регионален център за технологии и иновации е липсата на достатъчно количество качествени специалисти и предприемачи. Колкото и да постигаме с образованието в СофтУни, недостигът на софтуерни специалисти ще продължи.

Нуждите на индустрията са десетки хиляди софтуерни инженери на година, а ние за момента произвеждаме много по-малко. Затова всичките ми усилия са насочени към разрастване на СофтУни, обучения на деца и ученици, отваряне на още тренинг центрове във всички по-големи градове и подобряване на учебната методика и учебното съдържание с цел по-голям процент от обучаващите се да успяват да усвоят материала и да се превърнат в търсени специалисти. В момента голяма част от започналите обучението си в СофтУни не завършват, най-често поради недостатъчна мотивация, недостиг на време и несериозно отношение към учебния процес. Стремим се с времето да увеличаваме процента на успешните обучаеми, да отваряме нови специалности, да улесняваме учебния процес и да подобряваме цялостното изживяване в СофтУни, за да намерим място на всеки сериозен студент в ИТ индустрията.

5. Как виждаш СофтУни в перспективата на следващите две-три години? Излизане на международния пазар за обучения? Сътрудничество за научно-изследователски проекти? Имате ли подобни планове?

Вече споменах, че за да направим България силициевата долина на Европа, трябва да работим в много по-големи мащаби. За 2015 г. през СофтУни са преминали над 15 000 студента, от които само една малка част са успешни. За идните години си поставяме няколко основни цели:

  • Утвърждаване на СофтУни като безспорен #1 в ИТ образованието в България. За момента сме най-мащабният и най-значимият образователен център за софтуерни инженери в България, но ни чака още много, много работа. Имаме да подобряваме качеството на учебния процес, да усъвършенстваме методиката на обучение, да подобряваме учебното съдържание, ресурсите и инструментите, които използваме, да подобряваме маркетинга и да утвърждаваме още повече нашия бранд сред младите хора. Ще развиваме събития, ще пращаме наши посланици по училищата, ще помогнем всяко дете и ученик да се докосне до програмирането, ще организираме състезания, конференции, хакатони и други събития.
  • Развитие на учебния план, разкриване на още специалности и предоставяне на повече гъвкавост. В момента подготвяме обновяване на учебния план. Студентите ще учат в СофтУни между 2 и 3 години, ще могат да избират измежду 4 основни специалности (Java, C#, PHP и JavaScript), а в бъдеще ще добавяме и още специалности като QA инженер, специалист по дигитален маркетинг, дигитални изкуства и други. По-силните студенти ще се занимават с програмиране и разработка на софтуер (защото е по-трудно), а по-слабите ще учат QA, информационни технологии, уеб сайтаджийство, дигитален маркетинг и други дисциплини около ИТ индустрията. Целта е всеки да си намери призванието, което най-много му приляга и да работи с удоволствие в ИТ индустрията.
  • Развитие на мащабна мрежа от школи за ИТ обучения на деца. Ако искаме истинска промяна, трябва да учим децата още от 5-6 годишна възраст. Образованието е дългосрочна инвестиция и ние осъзнаваме, че трябва да започнем възможно най-рано, за да имаме топ резултати. Сега стартираме школи по програмиране, роботика и ИТ обучения за деца (детска градина и начално училище).
  • Обучения по програмиране и ИТ за ученици. Редом със студентските и детските обучения по програмиране, ИТ и софтуерни технологии, ще развиваме и ученически школи за начало в София, а по-късно и в по-големите градове. Ще фокусираме на основите на програмирането, дигиталните умения, софтуерните технологии и дигиталните изкуства.
  • Обучение на учители. Ще развиваме мащабни инициативи за обучения на учители по информатика и ИТ, както и подобряване на ИТ уменията на всички останали учители. Всички искат учителите да са компетентни, можещи и вдъхновяващи, но това няма да стане от само себе си. Затова ние ще положим значителни усилия на национално ниво, за да подобрим цялостната подготовка и умения на учителите в средните училища.
  • СофтУни по градовете – ще разкриваме клонове и ще разпростираме курсовете, обученията и образователната философия на СофтУни първоначално в по-големите градове, а по-късно и в по-малките, из цяла България. За целта първо ще произведем учители, преподаватели и асистенти и ще обучим експерти, които да работят на местно ниво. За мащабна промяна трябват много хора и ние ще ги подготвим при нас, а те ще обучават на програмиране и ИТ из цяла България. Ще разчитаме на наши настоящи и бивши студенти, на учители, ученици и ентусиасти по градовете.

Все още нямаме планове за чужбина, както и за по-сериозно развитие на онлайн обучения. Искаме да се фокусираме там, където сме лидери – в присъствените курсове, които дават професия и работа на хиляди млади хора и движат икономиката на България към едно по-високо ниво на конкурентоспособност. Сега имаме знания, опит и сили да развием пазара на софтуерните обучения цяла България, всички възрасти и всички ИТ специалности – това ще е фокусът ни за идните няколко години. Това беше заложено като стратегия още при създаването на СофтУни през 2013 г.Коментари

Все още няма коментари.

Твоето мнение

  • Аватар

    ТИ


Comment Arrow
За автора

Pavlina D. Kozarova

Pavlina has worked for 20+ years as marketing specialist and business development manager in several Bulgarian and international IT and consulting firms. Her expertise is in the fields of project planning and management, business development, marketing & sales, innovation development and commercialization. Pavlina runs consultancy business with www.primavera88.com