Стимул, забрана или?

Класическата психология третира хората с простички понятия и инструменти. Спомням си, че популярни книги в областта на психологията преди време честичко съветваха как най-правилно да се използват „морковът“  и „тоягата“ в различни житейски ситуации.

„Морковът“ беше символ на похвалите и наградите, с които един човек, най-често малкият, биваше стимулиран в своето израстване. А „тоягата“ беше инструментът, с който се удържаше една система стабилна. Синоним на наказание, прилаган при определени хора или в определени ситуации. Предполагаше се, че големите хора са достатъчно държеливи, за да разбират от този вид „стимул“.

На бизнес мениджърите днес, дори и в малки фирми, ежедневно им се налага да прилагат различни подходи от психологията. Знанията по личностна и организационна психология са задължителен атрибут от арсенала знания на съвременния ръководител. Та нали хората са един от най-важните ресурси на компанията?

Как да управляваме хората си така, че те да дават максимума от себе си в работна среда? Но така, че да не оставят минимума за себе си? Това според мен е един от основните проблеми на съвременния бизнес.

Хората, както и машините, имат своя праг на износване. Граница, до която ако се доближат, може да се сринат и да станат еднакво безполезни и за себе си,  и за компанията.

Инструментариумът на съвременния управител иа компания и на съвременния HR мениджър все още, особено у нас, се ограничава много често и стратегически, и оперативно до редуващо се използване на моркови и тояги.

Класическият набор от български бизнес инструменти за управление на хора май не е много голям – договори, длъжностни характеристики,  правилници, атестационни системи, бонуси и… май че това е всичко?

Дори и това не се използва ефективно. Не са много фирмите, които запознават новопостъпилите служители с това как се очаква те да се държат в определени бизнес ситуации, кои са техните колеги, с които ще взаимодействат, какви са правилата на работа. Длъжностните характеристики или са копи-пействани отнякъде, или пък са разписани така, че цялата таблица на Менделеев се съдържа в тях 🙁 Атестации се правят на период от една година, ако се правят въобще. И почти винаги са съпътствани от тояга, а не от морков. Бонусните системи сработват рядко, а ако сработват, почти никога не можеш да се ориентираш в тяхната скрита логика. Може би защото такава няма?

Днес, когато компаниите по света водят борба за наемане на таланти, ние у нас като че ли още водим борба за туширане на различията в екипите и се борим да обезценим талантите си.

Не са много компаниите, в които е известно съкращението КСО. В повечето случаи КСО се използва като че, за да се успокои нечия съвест.

Познавам единични случаи у нас, в които се използват системи за вътрешнофирмено набиране на средства за каузи или компании, използващи геймификация за подпомагане на професионалното израстване на своите служители.

Малко фирми се опитаха да разчупят шаблона на „твърдото“ работно време и да въведат отдалечени начини на работа с екипите си.

Но това предстои. Нататък върви светът. Вече няма да бъде достатъчно да имаме само морков и тояга под ръка, за да управляваме добре служителите си. Ще се наложи да помислим повече как да мотивираме екипите и хората си да работят за нас. Как да ги вдъхновим, за да останат и да ги привлечем да дойдат във фирмата ни. Тайната се крие не само в система на стимули и забрани, а в онази многозначна думичка „или“… По-сложничко е.Comments

Съжалявам, но коментарите са забранени.

За автора

Pavlina D. Kozarova

Pavlina has worked for 20+ years as marketing specialist and business development manager for several Bulgarian and international IT and consulting firms.