Какво знае бизнесът?

Ясно е, че живеем във време на информационно свръх-изобилие, в което данни, документи, новини и всичко това, което наричаме „информация“ ни заливат главоломно и става все по-трудно да я събираме, обработваме и анализираме. И става още по-трудно да отсеем какво от всичката тази информация е полезно, кое да запазим, кое да развиваме и кое да използваме.

Това е вярно не само за всеки от нас, това е вярно и за нашите фирми. Ако за отделния човек е възможно все още да се ориентира интуитивно в цялата тази информационна джунгла, то е крайно необходимо фирмите сериозно да помислят за проблема с информационното изобилие, създаването и запазването на фирмените знания.

За първи път се замислих върху това преди над 10 години, когато участвах в един европейски проект за разработване на подход и софтуер за управление на интелектуални активи в кооперативни бизнес мрежи. Тази тема тогава все още не беше много актуална и ми изглеждаше чудновато както изграждането на бизнес мрежи от консултанти, така и изграждането на активи от консултантски знания. С времето все повече разбирам каква интуиция имаха инициаторите на проекта и как това става все по-важно и за бизнес кооперации, и за самите фирми вътре в тях.

Важно е да разбираме разликата между „информация“ и „знания“. Всичко, което е ново и постъпва по различни канали във фирмата – чрез мейловете на служителите ни, от участията в различни събития, от бизнес партньори и клиенти, от пресата…, може да се тълкува като информация. Това, което наистина представлява ценност за фирмата и може да се използва непосредствено при създаването на стойностни продукти и услуги за клиентите ни, или пък може да послужи за създаване на нови такива, представлява знание.

Днес, когато служителите очакват от нас много повече свобода и всеки не само безпроблемно ползва интернет, Фейсбук и всякакви други приложения на собствените си устройства през работно време, но и често работи за фирмата отдалечено, без присъствие в офиса, вече ограниченията на потребителските права нямат никаква роля. Как можем да влияем върху това какво четат, събират и „смилат“ служителите ни, докато работят за нас? Отговорът е кратък и категоричен – не и със забрани, не и с ограничения.

Единственото нещо, което можем да направим е да обясняваме от каква информация фирмата има нужда, кое е полезното за бизнеса и да се стремим да насърчаваме екипа си да търси и събира подобна информация. Информация, която можем да превърнем в знания. Знания, от които да печелим.

Това би могло да стане по различни начини:

  • Първоначално обучение по този въпрос при назначаването на нови служители;
  • Създаване на специални „информационни хранилища“, в които всеки да слага интересни за бизнеса данни и факти, които е намерил;
  • Премиране на хора, които са намерили полезна за фирмата информация – чрез похвала пред другите, а защо не – и с финансова награда.

Все още това не е прието да се прави или поне на мен са ми известни единици фирми, в които се практикува. Но е въпрос на близко бъдеще това да се превърне в тенденция.

Другото е по-сложно – как да формираме и развиваме фирмените знания. Смятам, че това не може да се прави от всеки /въпреки, че би било идеално/. Затова са ни нужни специално оторизирани от нас хора. Как ще ги наричаме, бъдещето ще покаже. Възможно е да бъдат вътрешнофирмени ментори или пък мениджъри фирмени знания.

Техните отговорности биха включвали:

  • Дефиниране на видовете знания, от които фирмата има нужда;
  • Създаване, поддържане и развитие на фирменото ноу-хау;
  • Вътрешнофирмена комуникация по темата – обучения на нови служители, провеждане на вътрешни семинари…
  • Формиране на предложения към ръководството какво да се прави с новите знания – има ли нужда от повишаване квалификацията на екипа, може ли да се пристъпи към създаването на нови продукти или да се предложат нови услуги.

Пожелавам ви успешно бизнес плаване в информационния океан!

 Коментари

Все още няма коментари.

Твоето мнение

  • Аватар

    ТИ


Comment Arrow
За автора

Pavlina D. Kozarova

Pavlina has worked for 20+ years as marketing specialist and business development manager in several Bulgarian and international IT and consulting firms. Her expertise is in the fields of project planning and management, business development, marketing & sales, innovation development and commercialization. Pavlina runs consultancy business with www.primavera88.com