Доверие, договор или…?

През последните няколко седмици професионално и житейски Съдбата ми задава един интересен въпрос. Въпросът е докъде можем да се доверим на някого (фирма или човек) и откъде нататък взаимоотношенията ни би следвало да бъдат официално договорени. И също доколко подробен да бъде договорът…

Аз съм особена (или както един мой добър познат би казал „винаги специална“) и в правенето на бизнес. Смятам, че каквото и както човек прави в живота си, такова му се случва и в бизнеса. Чистият и подреден офис е продължение на чистия и подреден дом. Идването навреме на работа е същото като да не закъсняваш за срещи с приятели. Доколко управляваш рисковете в бизнеса си е отражение на това доколко самият ти си склонен да поемаш риск и къде е твоята граница между риск и нормалност.

Същото е и с доверието и договора. Договорите в бизнеса показват доколко сме доверчиви като хора, и двете страни, които слагаме подписа си под текста на договора.

Разбира се, има стандартни договори за почти всички често срещани ситуации в бизнеса. Договори за наем, договори за услуги, договори за дългосрочно сътрудничество, договори за търговско представителство, договори за посредничество… И винаги следва да тръгваме оттам, от помощта на юристконсулта за изготвяне на един добре аргументиран, стегнат и съобразен с основите на водещото законодателство и добрите бизнес практики договор.

Страшно се радвам, че през последните години у нас все по-често българите ползват услугите на юристи не само когато им допре нож до кокал (няма да използвам по-пикантни изрази), а и при бизнес договарянията. Българският бизнес все повече се култивира и затова говори и тенденцията да се обръща към професионалисти в ситуациите, изискващи това. В случая – при изготвянето на договори.

Договорът само започва от стандартния текст за типичната ситуация. Оттук насетне, доколко е подробен, дали е стегнато написан и с ясни клаузи, и дали преобладават забранително-наказателните текстове или текстовете, регламентиращи комуникации, отговорност и заплащания, зависи в много голяма степен от хората, които слагат подписите си отдолу под текста.

Аз лично винаги предпочитам в договора да са ясно разписани отговорностите на двете страни, защото от това става ясно, че договор значи сътрудничество, а не просто един работи, а друг плаща. Договорът е нещо много по-фино.

Държа много на клаузите за конфиденциалност, защото бизнес отношенията предполагат коректност и неразпространяване на информация за другата страна.

Начините на заплащане също предпочитам да са много добре разписани. Защото иначе се създават предпоставки за забавяне или за възникване на недоразумения.

Почти винаги ми липсва терминология в българските договори. Забелязали ли сте, че международните договори имат поне 2-3 страници с термини и обяснения кое как да се разбира в текста на договора. Това спестява много различия в тълкуването и създава основа за добра съвместна работа.

И винаги са ме дразнили многото наказателни клаузи в българските договори. Ако има забавяне със спазването на сроковете, то следва наказание. Ако има забавяне с извършването на плащанията, то пак следва наказание. Ако… то… Начинът на договоряне у нас отразява недоверчивостта и мнителния манталитет на българина като цяло.

В заключение – моето мнение е, че винаги е добре да се ползват услугите на юрист при създаването на първите за бизнеса ви типови договори. И оттук насетне, договорите да бъдат кратки, стегнати и ясни. Да преобладава разписването на отговорности, а не забрани и наказания в текста. И по възможност, да се включва обяснение на използваните в договора бизнес термини, наименования, съкращения или технически понятия.

 Успешно договаряне!

 Коментари

Все още няма коментари.

Твоето мнение

  • Аватар

    ТИ


Comment Arrow
За автора

Pavlina D. Kozarova

Pavlina has worked for 20+ years as marketing specialist and business development manager in several Bulgarian and international IT and consulting firms. Her expertise is in the fields of project planning and management, business development, marketing & sales, innovation development and commercialization. Pavlina runs consultancy business with www.primavera88.com