Иновирането като път

Тъй като през последните няколко години България е на път да се превърне в иновационен хъб в региона, заслужава си да се замислим за пътя, който една фирма извървява, за да създаде успешно иновативен продукт, от който да печели.

Много хора вярват, че генерирането на интересни идеи, които имплементират в себе си нови технологии, са с огромен потенциал. И че да си помислиш за нещо, което изглежда печелившо и интересно за пазара, вече е огромна предпоставка да спечелиш от идеята си.

Притеснявам се от еуфорията, която се създава с формирането на стартъп системата у нас. Наистина, има много по-големи възможности за начално финансиране на пилотни иновативни разработки. Както от страна на иновативните фондове с публично финансиране, така и от бизнес ангели и частни инвестиционни фондове. Наистина, страшно много екипи опитаха шанса си, много получиха финансиране и поработиха, и вече е време да осъзнаем, че иновирането всъщност е път. И че е необходимо доста време, много знания и работа, и немалко шанс, за да се превърне нашата иновация-мечта в успешен бизнес.

В тази статия ще систематизираме накратко най-важните „спирки“ по пътя на развитие на иновацията.

Пазарният потенциал на идеята

Едно от важните неща, които е необходимо да знаем, започвайки да работим по развитието на една нова идея, е да проверим пазарния потенциал за нея. Всички данни, които можем да съберем за размера на пазара в обем и стойност, и за успеха или проблемите на подобни на нашия продукти, ще бъдат от голяма полза. Откъде да намерим полезна пазарна информация?

 • Данните можем да получим от националните и европейските статистики (ако искаме да се насочим към европейските страни).
 • Можем да използваме свободни пазарни анализи за технологични продукти или платени такива. Понякога първите са по-актуални от тези на установени анализатори, тъй като гъвкавостта и технологичната компетентност са предимства на новите компании, а в анализаторския бизнес също се установява стартъп среда 🙂
 • Има и специализирани професионални блогове за различни технологии и индустрии, в които често се публикуват данни или тълкувания за пазарната среда.

Технологична зрялост на идеята

Технологичната зрялост е важно понятие в оценката на иновативната идея, което се прилага от всички експерти, които ще анализират потенциала й и от които зависи дали ще получите финансиране за развитието й.

По пътя от иновативния „щрак“ до първите клиенти, които заплащат за иновативния продукт, има доста важни моменти. Този път може да се окаже доста дълъг, а понякога се оказва и невъзможно да бъде извървян. За да не смятате, че ви плаша, нека си припомним за техническите чертежи и изключително интересните идеи на Леонардо да Винчи, някои от които се превръщат в пазарни продукти след цели 4 века. Някои пък още не са видели бял свят…

Под технологична зрялост се разбира доколко е реализуема вашата идея и колко време и средства би отнела комерсиализацията. Ако една идея за обозримо време и с разумни средства може да извърви следните няколко стъпки, всяка следваща стъпка ще ви дава увереност, че иновацията ви ще види бял свят:

 1. Обмисляне на идеята – какво ще представлява вашия нов продукт? за кого е предназначен? какво е новото в него? къде бихте го продавали?
 2. Оформяне на технологична концепция – основно, тя се състои в идея затова как може новият продукт да бъде разработен?
 3. Първо изпробване на идеята – тук става въпрос за малък експеримент, с който да проверите техническата реализуемост на замисления от вас продукт.
 4. Валидиране на идеята в лабораторна среда – звучи стряскащо и накратко, това е вече една стъпка по-напред в създаването на продукта. Имате някаква базова разработка, която сте тествали за определени характеристики в самата компания, с ваши сили.
 5. Валидиране на продукта в планираната експлоатационна среда – това значи да сте направили тестове на продукта в средата, в която предвиждате да бъде реално експлоатиран той. Често валидирането се прави с помощта на пилотни потребители на системата, защото те именно трябва да зададат кои от характеристиките на вашия продукт са важни за тях и какви са техните очаквания и изисквания към продукта ви. Но е възможно, ако имате огромен опит в дадена пазарна ниша, сами да знаете какви са ползите от продукта и какво трябва да бъде валидирано.
 6. Демонстриране в планираната експлоатационна среда – тук вече говорим за показване, разкриване на резултатите от тестването на продукта пред конкретни бъдещи потребители. Това може да бъде някаква демонстрация на направените тестове с помощта на експериментална постановка или системен прототип. Много зависи от самата технология и от самата иновация.
 7. Демонстриране на прототипа в реална среда – това значи, че прототипът е даден в ръцете на пилотните потребители, и те могат сами да изпробват неговите качества и характеристики. Много важен момент от пътя…
 8. Завършване и финално тестване – тук говорим за финализиране на разработката, готовност да се премине към реално  производство. Разработили сме продуктови и потребителски документации. Извършили сме необходимите проверки за качество и съответствие с нормативни изисквания.
 9. Начало на комерсиализацията – почти сме на финала, а всъщност – на старта на нашето иновативно бизнес начинание 🙂

Изброените по-горе стъпки от пътя на иновацията е т.н. Скала на технологичната готовност, която е първоначално приложена от NASA, след това – от Европейската Космическа Агенция за оценка на технологичното ниво на новите системи и продукти. Това е най-сериозният тест на реализиуемостта на една идея – възможността тя да устои на космическа проверка 🙂 В момента, повечето оценители на иновативни идеи, които дават мнение затова дали идеята заслужава да бъде подпомогната с финансиране, прилагат същата скала.

Ако искате да научите как да приложите скалата за оценка на технологична готовност на вашия иновативен продукт, ще се радваме да ни се обадите 🙂

 Comments

Съжалявам, но коментарите са забранени.

За автора

Pavlina D. Kozarova

Pavlina has worked for 20+ years as marketing specialist and business development manager for several Bulgarian and international IT and consulting firms.