Как влияе indoor рекламата на клиентите в мола?

Днес ще направим един PR & маркетинг експеримент. С фирма Brand Management ще изпробваме силата на новите медии – специализираните професионални блогове – за запознаване на тяхната таргет група с услугите за indoor реклама в моловете.

Проектът се състои от две части – пост, в който фирма Brand Management ще ни запознае с предимствата на този вид реклама и някои от техните проекти, и анкета, чрез която се надяваме да разберем вашето мнение като професионалисти.

Напомням ви, че Маркетинг Буркан е независима професионална блог-медия, затова този проект е безплатен за фирма Brand Management и си поставя единствено и само за цел да установи реакцията на маркетинг специалистите и евентуални нови възможности за фирмата.

Оставяме насаме Brand Management с взискателното читателство на блога:

Рекламни иновации в новите търговски центрове

Динамичното развитие на интернет и инвазията на нови медии в последните години, както и сериозната икономическа криза наложиха оптимизиране на рекламните бюджети и инвестиране в иновативни и бързо развиващи се комуникационни канали. Новите технологии и високата информираност на потребителите доведоха до драстична промяна в навиците им и провокираха рекламистите да потърсят нови подходи, с които да провокират своите клиенти.

Значителното редуциране на дела на телевизията при разпределянето на медиа микса, както и все по-засиленото използване на нови медии, сред които интернет и мобилните телефони промени значително рекламния пазар.

Навлизането на големите търговски центрове (тип „мол”) в България през последните години бележи сериозен ръст. Молът се превърна успешно, както в новото място за забавление, така и в алтернативна медия, която позволява на рекламодателите да достигнат до активната аудитория (25-50 години, работещи над 45 часа седмично) с висок стандарт на живот и отворени към иновативни и оригинални подходи за поднасяне на рекламната информация.

Брандиране на перилата на ескалаторите

Засилващият се интерес на потребителите към моловете, предопределя и нуждата от иновации в indoor рекламата. Една от най-новите и креативни медии са перилата на ескалаторите. С тях рекламните послания достигат до публиките на едни от най-забързаните места – бизнес и търговски центрове, летища, гари и др.

Многобройни са предимствата на тази нова медиа, като по-специално внимание заслужават:

  • 30 секунди видимост на рекламното послание
  • 60 метра директен контакт (който в повечето случаи е неизбежен) с рекламното средство
  • достигане до публики на локации близки до мястото на продажба

Уникалната, безопасна и иновативна платформа, дава възможност на рекламистите да разполагат брилянтни висококачествени графики върху перилата на ескалаторите. Като допълнение, новата indoor медиа e с анти-бактериална повърхност и намалено статично електричество, което гарантира повишената безопасност и комфорта на пътниците.

Според статистиката между 70%-90% от посетителите на търговските центрове и летищата по света предпочитат ескалаторите пред стълбите. Това прави избора на медиа подходящ за рекламни послания, които целят да достигнат до аудитория с висок доход и активен социален живот.

Брандиране на перилата на ескалаторите вече се предлага и в България от румънската компания Brand Management. Румънската компания Brand Management е първата на пазара за indoor реклама, която придоби ексклузивен лиценз за продукта ESCADS за България и Румъния от Escalated Advertising Australia.

Интерактивна Bluetooth stand-up колона

Интерактивната Bluetooth stand-up колона комуникира по нов и забавен начин с аудиторията. В четиристенната светеща колона с иновативен дизайн може да бъде поставено Bluetooth устройство, с което да се изпращат картинки, ринг тонове, mms и др. Новата медия е специално разработена, за да отговаря на профила и аудиторията на моловете.

Системата позволява създаване на персонални акаунти, като така се проследява в реално време как протича кампанията и се дава възможност на клиентите да получат подробна база данни за поведението на потребителите.

Повече информация можете да откриете тук

А сега, ще ви бъдем благодарни, ако отговорите на един или всички въпроси:

  1. Колко често пазарувате в мол-а?
  2. Обръщате ли внимание на рекламите в мол-а и влияят ли те на вашето решение за покупка?
  3. Коя е последната реклама, която забелязахте в мол-а?
  4. Коя медия забелязвате най-често в мол-а – брандирани входни врати, ескалатори, светещи кутии, друга?

Както обикновено, вашето мнение, изразено непредубедено и професионално, е приветствано!Коментари

Все още няма коментари.

Твоето мнение

  • Аватар

    ТИ


Comment Arrow
За автора

Pavlina D. Kozarova

Pavlina has worked for 20+ years as marketing specialist and business development manager for several Bulgarian and international IT and consulting firms.