5 качества на българския бизнесмен, които му пречат да успява в маркетинга

Отдавна мисля по този въпрос – защо в България е толкова трудно да практикуваме това, което в Америка, в Западна Европа и Скандинавия отдавна знаят и правят в маркетинга. А минаха вече над 20 години от началото на новата българска икономика.

Според мен, има много неща вътре в самите хора, които започнаха да правят бизнес в България, в тяхното поведение и мислене, които пречат на успешния маркетинг в българските фирми. Ето кои са най-важните от тях за мен:

1. Българският бизнесмен няма навик да се съобразява с другите

Независимо дали това са клиенти или служители, българинът не е човек на екипната работа. Веднъж успял, тоест по някакъв начин отличил се от останалите, в бизнеса или друга сфера, това качество още повече се развива у него.

Както и да си го обясняваме – дали с 500 години живот под чужда власт, когато всеки е трябвало да оцелява сам и със своето семейство, дали с останалите 50 години организирано немислене и невъзможност за изява… но това е факт – българските бизнесмени рядко планират нещата или реализират нещата, вземайки предвид друго мнение, освен своето.

А маркетингът е комуникация, баланс на позиции, екстравертност, синергия на мнения и интереси.

2. Българският бизнесмен иска да контролира всичко

Това е черта, която му помага да успява в много трудни условия, разполагайки с малки ресурси – хора, време, пари… В такива условия често по-добре се справят организации, които са ръководени единодушно, организации със строга йерархична структура. Както се казва, има един, който си слага главата в торбата.

Но когато се касае за развитие, за приемане на стратегии, за вдъхновяване на другите да следват приетите стратегии – точно тази склонност към свръх-контрол, неумението да делегираш права, обикновено спира движението напред.

Много български фирми можеха да се развият повече преди кризата, но нямаха подходящ управленски ресурс, който да планира и реализира това.

3. Българският бизнесмен не обича промените

Ние, българите, се страхуваме от промените. Това някак си е вкоренено в нашата природа. Вижте как мислим – приемаме завършването на висше образование повече като край, отколкото като истинско начало… Много от нас, които не работят “по специалността си”, приемат това като голяма трагедия. А останалите мъничко ги съжаляват.

Така е и в бизнеса. По време на кризата способността да се променяш е ключова за перспективите на фирмата. Срещнах се с невероятно много български собственици на бизнес, които някак си разбират, че е необходима промяна, но не съумяват да я предприемат. Защото не знаят как, защото се страхуват от провал…

4. Българският бизнесмен не обича да се учи

Каквото е научил в университета или на каквото животът го е научил – стига му толкова! Толкова малко се чете, толкова бегло и напосоки се следят … пазара, настроенията на клиентите, тенденции в потреблението или технологиите, нови управленски методи… При това тук говорим само и единствено за учене, което е крайно необходимо за управлението на бизнеса.

А останалото – общата култура, история, психология, география, фундаментални науки, приложни науки… неща, които са крайно необходими на всеки бизнесмен за да завзема нови пазари, да генерира нови идеи, да провокира създаването на нови продукти?

Не се получават тези неща само с овладяване на тайните на нови модели мобилни телефони или автомобили… Не че не съм им фен…

5. Българският бизнесмен не се съобразява с реалностите

Това е най-страшното – дори в разгара на кризата много бизнесмени в България упорито твърдяха, че криза няма… Това мислене попречи както да се предвиди наближаването на трудностите, така и да се видят възможните последствия от тях и начините, по който да се премине през кризата.

Всичко стана някак си в последния момент, някак си напосоки, някак си започвайки с това, което не трябва. Тогава, когато всички мислят за повече маркетинг, за много маркетинг, българските фирми драстично съкратиха разходите за това. Как се прави маркетинг, ако той се разглежда не като инвестиция, а единствено и само като разходен център?

Ще ми е интересно и вие да посочите качествата на българския бизнесмен, които пречат на маркетинга в нашите фирми.