Ако маркетинг екипът не се справя добре

Ако маркетинг екипът не се справя добре, това може да се превърне в сериозна пречка за бизнеса.

Веднага, щом го забележите, трябва да потърсите причините и да започнете работа за отстраняването им.

Performance & Goals – Какви цели сте поставили пред маркетьорите и как сте ги дефинирали?
 • Ако целите не са ясни и няма предварително определени точни измерители за постигането им, нищо чудно маркетинг отделът да не работи фокусирано и с отдаденост.
 • Ако целите са непостижими (например искате да се постигне годишен ръст на продажбите, доста по-висок от средния за вашия бизнес), тогава маркетьорите нямат достатъчно мотивация за работа – та те предварително знаят, че каквото и да правят,  неуспехът е почти сигурен.
 • Ако често променяте целите, също може да предизвикате проблем с резултатите на екипа. Запомнете – планът е хубаво нещо, но той все пак трябва и да се изпълнява, а не непрекъснато да се актуализира.
 • Ако не оставяте екипът да се фокусира върху дейности, свързани с постигането на целите, а непрекъснато давате странични, несвойствени задачи на маркетьорите, как очаквате те да са успешни?
Performance & Qualification – Достатъчно квалифицирани ли са хората в маркетинг отдела?
 • Поне 70% от хората в маркетинг отдела не трябва да са нови и трябва да притежават необходимите знания и умения, за да може отделът да има добри резултати. Ако има прекалено много нови хора или хора, които се нуждаят от допълнително обучение, това може да е предпоставка за проблем с ефективността на целия екип.
 • Ако ръководителят на маркетинг отдела не е достатъчно квалифициран, тогава става още по-трудно. Случва се бизнес мениджърите да назначават на тази позиция непознати маркетьори (такива, които са неизвестни в индустрията или бранша им), подведени от огромните им автобиографии или от ниските им изисквания по време на интервюто. След това се оказва, че се необходими месеци, а понякога и повече, за да започнат тези хора да постигат нужните резултати и да ръководят добре целия екип.
Performamce & Internal Environment – Има ли нещо във фирмената среда, което пречи достигането на високи резултати?
 • Ако във фирмата недостигат колегиалност и екипност, ако различните отдели не работят добре заедно, това може да се окаже причина за понижаване на резултатите на всеки от отделите. Проверете има ли напрежение между ръководителите на отдели и дали не са претоварени с работа. В много случаи маркетинг специалистите зависят в своите действия от други отдели във фирмата.
 • Друга възможна причина за слабите резултати на маркетьорите (която не е толкова рядко срещана!) е влошеното качество на фирмените продукти и услуги. Погледнете от друга гледна точка – маркетьорите ли имат слаба ефективност или клиентите по някакви причини не желаят да купуват от вас?
Performance & Market Requirements – Кога за последен път сте анализирали външната среда?
 • Промени в пазара, конкуренцията или очакванията на клиентите силно се отразяват върху резултатите на маркетинг отдела. Разбира се, не става въпрос за глобални проблеми или очевидни такива – като ситуацията с продуктите, купувани на лизинг, ситуацията на пазара на недвижимите имоти и др.
 • Понякога, увлечени в работа и обслужване на клиените, не забелязваме как конкурентите ни набират скорост, как нашият продукт остарява като технология или дизайн, как услугите ни не носят достатъчно стойност на клиентите…

С други думи – ако маркетинг екипът не се справя добре, не бързайте с обвиненията, а се запитайте „Защо?“.Коментари

Все още няма коментари.

Твоето мнение

 • Аватар

  ТИ


Comment Arrow
За автора

Pavlina D. Kozarova

Pavlina has worked for 20+ years as marketing specialist and business development manager in several Bulgarian and international IT and consulting firms. Her expertise is in the fields of project planning and management, business development, marketing & sales, innovation development and commercialization. Pavlina runs consultancy business with www.primavera88.com