Маркетинг тактики за малки фирми

Малките фирми нямат още известност, имат малко пресонал и средства, и огромна нужда от маркетинг. Ето няколко подходящи, евтини и лесни за прилагане тактики за маркетиране на малки фирми:

1. Популяризирайте мисията си

Мисията е кратка формулировка на това защо фирмата съществува. На въпроса “какво правите” трябва да можете да отговорите веднага като използвате само едно, най-много две изречения. Обяснението трябва да съдържа какви продукти произвеждате или услуги предлагате, на кой пазар и за какви клиенти.

Мисията публикувайте на видно място в сайта си, вмъкнете я е в брошури, фирмени профили, официалната кореспонденция на фирмата, е-мейлите на служителите, визитките… Всеки прочит ще носи информация за това какво правите и този, който се нуждае от вас, ще ви потърси (само не забравяйте да му кажете къде!).

2. Използвайте маркетинг “от уста на уста”

Въпреки, че клиентите ви са все още малко на брой и вероятно са малки фирми подобно на вашата (а може би тъкмо заради това), превърнете всеки свой клиент в маркетинг посланик.

Лесно е да се каже, трудно – да се направи, знам… Какво можете да направите, за да мотивирате клиентите си да ви препоръчват на свои приятели, колеги и познати? На първо място – те трябва да останат доволни от вашите продукти и услуги. Познавайте лично всеки свой клиент. Обаждайте му се по лични поводи. Изпращайте малки нужни подаръци (само внимавайте да не са много банални:) Разбира се – не забравяйте да го помолите да ви препоръча, защото едва ли ще се досети сам. И потърсете начин да го наградите за това – като му дадате специална отстъпка при следващата продажба, например или самите вие го свържете с ваши познати, за да маркетира своите продукти. Дайте, за да получите.

3. Организирайте потребителски състезания

Фирма, която продава системи за компютърно проектиране (CAD) може да направи състезание за студенти по архитектура, като награди първите трима с лиценз за продукта си. Фирма, която продава велосипеди, може да организира състезание за най-бърз млад колоездач с марките, които предлага.

Състезанията за потребители е тактика, която не се използва често в България, а може сериозно да увеличи популярността на една фирма и нейните продукти, особено когато се съчетае с подходящия PR.

4. Издавайте информационни бюлетини

Информационните бюлетини са периодични издания, които се разпространяват чрез директна мейлинг кампания. Вече доста български фирми, особено сред компютърните  и тези, които предлагат услуги за обучения, прилагат тази тактика.

Според мен, обаче, я прилагат леко нахално и изпращането на техните информационни бюлетини би могло да се възприеме от получателите като спам. Тук е удачно да приложите т.н. маркетинг на позволението. Изпратете първите 2-3 броя на бюлетина до ххх фирми като изрично подчертаете, че ще получат само 3 броя от бюлетина и ако желаят да получават следващите, трябва да ви изпратят специален е-мейл. Така ще отсеете тези, които наистина имат интерес да се информират за подобни продукти или услуги.

5. Използвайте партизански хватки

Guerrilla маркетингът или както още се нарича “партизански” маркетинг е изпозване на нестандартни тактики, чието прилагане е възможно с малко средства, но които са различни, запомнят се и увеличават продажбите.

Спомням се за едно теглене на награда за автомобил (разбира се, по български телевизионен канал), при което едно детенце трябваше от около 100 000 писма да изтегли печелившето. Детенцето взе единствения син плик от огромната купчина. Това си беше чист партизански ход!

Прочетете материали за подобни тактики и използвайте тези, които ви се струват най-подходящи за вас.

В заключение  – всеки смел и нестандартен ход, който създава имидж на фирмата и предизвиква интерес към вашите продукти и услуги, може да бъде използван. Трябва само да пуснете на свобода въображението си!