Да учат ли децата бизнес в училище?

През последните месеци все по-често се чуват гласове от страна на просветното министерство, че ще въвежда обучение по бизнес в училище. Надявам се това да не е само поредната модна шумотевица, а да е начало на добре подготвена програма и /дай Боже/ програма, която ще се изпълнява добре!

Не знам за вас, но аз лично за себе си съм убедена, че да се учи бизнес в училище е абсолютно необходимо. Както изкуствата, научното поприще, реализацията в спорта и др. професионални реализации, работата в сферата на бизнеса изисква съответните знания и подготовка. И то от най-ранна детска възраст!

Всички сме наясно как се случва това в България. В най-добрият случай децата започват да изучават бизнес науки в средношколска възраст и то ако попаднат в професионална гимназия по финанси и счетоводство. За всички останали деца бизнесът е табула раса. Ако знаят нещо за бизнеса, те са го дочули от медиите или от семейните разговори. Така попадат в ситуация, в която най-естествено е с бизнес да започнат да се занимават децата на бизнесмените. Защото те са най-”подготвени” за това.

Така изпускаме най-благоприятния момент да стартира обучението по бизнес. Доказано е, че колкото по-рано децата се запознаят с основните понятия в една наука, толкова по-бързо напредват те в нея. И толкова по-надалеч стигат. Преди време по подобен начин се спореше дали децата могат да учат множества и компютри в началния курс. И дали Благовест Сендов не се “изхвърля” с идеите си. Днес обществото ни е технологично и дори децата от предучилищна възраст могат да използват компютри и мобилни телефони, и знаят какво представлява интернет.

Заслужава си да отбележим, че доста деца имат усет за бизнеса още от малки. Синът ми правеше списание за автомобили още като първокласник и успяваше да го продаде на децата в класа. През годините той последователно развиваше знанията си и бизнес уменията си. За съжаление, българското училище нито с нещо допринесе затова, нито се възползва от индивидуалните му качества. Знам подобни случаи и за децата на някои от приятелите ни. Много известни бизнесмени в САЩ са проявили бизнес качествата си доста рано – независимо от това дали обстоятелствата са налагали, или шилото просто не е стояло в торбата…

Какво губим от това, че над 95% от българските деца завършват 12-годишното си училищно образование без да имат и понятие от бизнес?

  • Ако започнат работа в частния бизнес веднага след училище, на тях им е необходимо много бързо усвояване на основни бизнес понятия. Навлизането в бизнес средата е доста трудно и струва скъпо на работодателите!
  • Ако решат, че трябва да продължат обучението си в бизнес университет, са необходими няколко месеца за първоначално вникване в базови бизнес термини и знания. Губи се ценно време за навлизане в сериозните бизнес дисциплини.

Така се стига до парадокса завършващи магистратура по маркетинг никога да не са се занимавали с практически маркетинг и наивно да питат във Фейсбук как се прави корпоративен блог и дали Фейсбук може да се ползва за бизнес цели? Като ръкодител на маркетингов отдел животът ме е срещал с начинаещи в нашата професия, които са завършили бизнес университет, но никога не са виждали реална оферта и търговски договор, нямат никакво понятие от бизнес кореспонденция и не знаят за какво служи фактурата…

Ето защо моят отговор е категоричен. Да! Българските деца още от най-ранна училищна възраст трябва постепенно да навлизат в бизнес науките. Защото брутният валутен продукт на страната се генерира от бизнеса. И при ниската раждаемост в България, високата емиграция и тенденцията към застаряване на населението ние просто не можем да си позволим лукса да не го правим!